Geachte relatie,

De rechtbanken en gerechtshoven hebben gisteren medegedeeld dat, in verband met het coronavirus, tot 6 april a.s. alleen urgente zaken ter zitting behandeld worden. Niet urgente zaken worden pas na 6 april a.s. ingepland voor een behandeling ter zitting. In zaken waarin reeds een zittingsdatum is vastgesteld, nemen de rechtbanken en gerechtshoven contact op, indien deze zaken geen doorgang zullen vinden. Vooralsnog worden alle schriftelijke procedures voortgezet. Zodra er nieuwe informatie is, wordt de advocatuur en u bericht.

Advocatenkantoor Faber blijft bereikbaar voor bestaande klanten en nieuwe klanten. In verband met het coronavirus houdt Advocatenkantoor Faber rekening met de richtlijnen van het RIVM. Zaken worden daarom zoveel mogelijk telefonisch en per e-mail nu behandeld. U kunt in geval van vragen dan ook het beste deze telefonisch of per e-mail voorleggen.

Met vriendelijke groet,

Karin Faber